กศน.อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวปรารถนา  ชีโพธิ์  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบางระจัน มอบหมายให้ นางสาวปภินดา  วรรณวัฒนเมธา  ครูชำนาญพิเศษ  นิเทศตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม และชุมชนโครงการอบรมการกำจัดขยะด้วยจุลินทรีย์จากเศษอาหารในครัวเรือน โดยมีกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรม คือ การบริหารจัดการขยะ และการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยมีนางปริญญารัตน์  แสงสว่าง ครู กศน.ตำบลแม่ลา เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัด สิงห์บุรี  ทั้งนี้ ปฏิบัติตามมาตราการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 กลับสู่ด้านบน
ปรับปรุงล่าสุด : วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563